Skip links

Gradimo pametno: kako dobro projektiranje može brinuti o budućnosti planeta

Ako postoji neki „trend“ koji je u posljednje vrijeme zavladao svijetom, onda je to održivost. I bilo je i krajnje vrijeme! Kupci su pokazali da im je stalo do našeg planeta, da žele dati svoj doprinos ekologiji i održivosti te da žele brendove koji dijele njihovo stajalište. Rezultat? Eco-friendly oznake sad se ponosno ističu na brendovima kozmetike, odjeće, namještaja – ma svega što si možemo zamisliti. No, postoji i puno šira slika.

Zgrade su mjesta u kojima provodimo veći dio svog vremena, bilo da se radi o poslovnim prostorima, kućama, trgovačkim centrima, privatnim zgradama… Moderan način života rezultirao je time da većinu vremena provodimo u zatvorenom. Drugim riječima, najveći utjecaj na okoliš ostavit ćemo upravo u građevinama. I zato je kod projektiranja važno uključiti održive sastavnice u svaki aspekt gradnje kako bismo maksimalno smanjili svoj ugljični utisak. Koje su to sastavnice? Donosimo u nastavku članka!

Projektiranje održivih zgrada

projektiranje

Održive zgrade ili zelene zgrade su one napravljene s fokusom na korištenje resursa – energija, voda i materijali – odnosno na racionalizaciju njihovog korištenja. Također, ove su zgrade fokusirane na smanjenje utjecaja kojeg imaju na čovjekov život, ali i na okoliš. To čine promišljenim i dobro osmišljenim projektiranjem, automatizacijom i uvođenjem pametnih sustava, a koji onda reguliraju potrošnju resursa i smanjuju količinu otpada.

Dakle, ključ je u dobrom i kvalitetnom projektiranju. A ono se fokusira na nekoliko sastavnica.

Izolacija

Kad čujemo riječ „izolacija“, najprije ćemo pomisliti na materijale koje koristimo kako bismo spriječili toplinu da izlazi van iz zgrade, odnosno hladnoću da ulazi unutra. I to je točno – toplinska je izolacija vrlo važna sastavnica svake pametne zgrade. Što je manje oscilacija u unutarnjoj temperaturi, time ćemo manje energije trošiti na njezino zagrijavanje i hlađenje, pa ćemo samim time i imati manji ugljični utisak.

No, manje je poznata činjenica da je zagađenje bukom treće najveće zagađenje, odmah nakon zraka i vode. Kod stalne izloženosti ovoj vrsti zagađenja, kod ljudi se javljaju bolesti povezane sa stresom, visoki krvni tlak, poteškoće u govoru, poteškoće sa spavanjem, smanjena produktivnost i gubitak sluha. A kako pametne zgrade veliku važnost pridaju dobrobiti čovjeka, tako će i kod projektiranja uključiti odličnu zvučnu izolaciju kako bi smanjile vanjsku buku, ali i onu koju odašilje zgrada (ako se, na primjer, radi o dvorani ili u sebi ima klub, kafić ili studio).

Rasvjeta

Rasvjeta se primarno tiče uštede energije – korištenjem LED žarulja smanjuje se i do 75% potrošnje energije. A naravno, suvremeni sustavi omogućuju i potpunu automatizaciju rasvjete. Ovo znači da će se svjetla automatski podešavati s obzirom na uvjete, da se mogu uključiti i isključiti u točno određeno vrijeme i slično. Što manje energije trošimo na rasvjetu, time je i veća održivost zgrade.

Grijanje i hlađenje

Moderne zgrade koriste i moderne, automatizirane sustave za grijanje i hlađenje. Ovo znači da je dovoljno podesiti željenu temperaturu, pa čak i u željeno vrijeme, a sustav će detektirati kada ona postane preniska / previsoka te automatski aktivirati grijanje ili hlađenje. Do najmanje potrošnje energije dolazi kad je temperatura čitavo vrijeme podjednaka!

Potrošnja vode

Voda je još jedan resurs kojeg nam ponestaje. Ne baš najoptimističnije prognoze kažu kako će jednog (skorašnjeg) dana pitka voda zamijeniti naftu po traženosti, ali i cijeni. Zato je važno s njome racionalno postupati! Ako bolje pogledamo, vidimo da imamo na raspolaganju jedan izvor vode kojeg rijetko tko koristi – kišu. Suvremene, održive zgrade imaju ugrađene sustave za sakupljanje i obradu kišnice, koja se pritom pretvara u pitku vodu za piće i opće korištenje.

Potrošnja energije

projektiranje

Danas svi uređaji spadaju u neku kategoriju. Od A+++ kategorije, u koju spadaju oni energetski najučinkovitiji, do kategorije G, u kojoj se nalaze oni koji vjerojatno spadaju u prošlo stoljeće. Dakle, korištenjem efikasnijih kućanskih uređaja koji racionalno troše električnu energiju, ponovno smanjujemo i korištenje resursa.

A zadatak projektanata je i da omogući dodatan, ali održiv izvor resursa – radi se, naravno, o solarnim panelima. Ovisno o njihovoj veličini, paneli mogu pružati dovoljno električne energije za rad nekoliko aparata ili pak cijele zgrade. 

Postoji mnoštvo aspekata koje valja imati na umu kod projektiranja zelene, održive zgrade. Sastavnice koje smo naveli su osnove održivosti i zadatak je projektanta da ih uklopi unutar zgrade kako bi zajedno djelovale u harmoniji i doprinosile boljem sutra. 

Ako i vi želite dom koji će odgovarati zahtjevima sutrašnjice, javite nam se i projektirat ćemo budućnost zajedno!

Leave a comment